Tagged: Yan Nurindra

”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : ”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: ”Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih...
Read more »

MANUSIA BERWUJUD BINATANG Alkisah, seorang yang telah waskita dapat melihat wujud gaib dari diri kita. Dan bila peningkatan kesadaran kita masih rendah atau masih kuat dalam memperturutkan hawa nafsu, maka wujud kita terlihat bukan sebagai manusia, akan tetapi berwujud binatang....
Read more »